Image Alt

Nowy Rok w sektorze budowlanym

Nowy Rok w sektorze budowlanym

Styczeń to doskonały czas na podsumowania ubiegłego roku oraz zastanowienie się nad tym, co czeka nas w najbliższych 365 dniach. Punktami newralgicznymi w 2020 r., które nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem, pozostaną niedobór pracowników oraz rosnące koszty pracy i materiałów budowlanych.

Taki stan rzeczy może potwierdzać najniższa od 1995 r. relacja inwestycji przedsiębiorstw do PKB. Tak zwane zerowe bezrobocie również jest czynnikiem, który może wpływać na niepokój w branży budowlanej (3,2% w 2019 r.).

Co prawda na początku ubiegłego roku branża budowlana zanotowała wzrost zatrudnienia, ale jest on zbyt niski. Szacuje się, że na rynku wciąż brakuje ok. 150 000 pracowników.

Według specjalistów rok 2020 w budownictwie niemieszkaniowym będą napędzać budynki przemysłowe i magazynowe. Przewiduje się, że ta część budownictwa komercyjnego będzie rozwijać się najprężniej.

Najbliższe 12 miesięcy to również wzrost znaczenia projektów mixed-use. Zdaniem ekspertów, w segmencie budownictwa mieszkaniowego projekty wielofunkcyjne ze względu na swoje atuty będą zyskiwały na popularności oraz powinny okazać się najbardziej atrakcyjne dla inwestorów.

Na rynku mieszkaniowym przewiduje się przyjęcie strategii wyczekiwania. W 2017 r. rynek mieszkań pierwotnych osiągnął rekord w liczbie sprzedanych mieszkań, rok 2018 przyniósł rekordowe zyski. W 2019 r. lokale osiągnęły rekordowe ceny. Sektor mieszkaniowy powinien w kolejnym roku mocno spowolnić. W 2020 r. zapowiada się jednak wciąż wysoki popyt na usługi budowlane, a ceny powinny ustabilizować się na wysokim poziomie.

Za dobrą koniunkturę powinny odpowiadać roboty drogowe i kolejowe z dofinansowaniem UE, ruszy więcej inwestycji w obszarze energetyki i hydrotechniki.

Niestety w ubiegłym roku można było zauważyć znaczne zwiększenie kłopotów z regulacją płatności. Coraz więcej firm budowlanych miało problem z wypłacaniem środków w terminie. Wzrosło również zadłużenie firm z sektora budowlanego.

Kolejnymi elementami, które mogą mieć znaczący wpływ na budownictwo w 2020 roku jest planowana zmiana prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa zmieniająca płatność VAT, czyli mechanizm podzielonej płatności, będzie znacznym utrudnieniem w płynności finansowej wielu firm. Pracownicze Programy Kapitałowe, które wchodzą w życie, również będą dodatkowym obciążeniem finansowym firm. Eksperci nie przewidują już tak dużych zmian w cenach materiałów budowlanych jak w latach ubiegłych, jednak trzeba brać pod uwagę rosnące ceny paliwa i prądu, które będą wpływać na ten obszar budownictwa.

Źródło: PMR, Forum Budownictwo w Polsce 2020, Muratorplus